புதன், 11 ஜனவரி, 2023

பித்அத் ஒழிப்பு மற்றும் சமுதாயப் பாதுகாப்பு மாநாடு

பித் அத் ஒழிப்பு மற்றும் சமுதாய பாதுகாப்பு மாநாடு. பிப்ரவரி 5 ல்....! அன்புடன் அழைக்கிறது, தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் #பித்அத்_ஒழிப்பு மற்றும் #சமுதாய_பாதுகாப்பு_மாநாடு | #TNTJ