புதன், 20 பிப்ரவரி, 2019

Simple calculation method for Inheritance (Property Sharing) in Islam


Sharing Property is Obligatory in Islam:

لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَوَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ​ؕ نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share. Quran 4:7

In order to understand the obligatory property sharing as per Islamic guidelines, find below the Conditions of property sharing and Simple calculation method.

Conditions of property sharing:
 • Property should be divided only after the property owner deceased.

 • The relatives who are alive only eligible to receive sharing from the property.

 • The property should be distributed only after execution of the bequest and debt.

 • No more than one third of the bequest is allowed.

 • Entitled to receive inheritance shares are not permitted to bequest.

 • "Give the Fara'id (the shares of the inheritance that are prescribed in the Qur'an) to those who are entitled to receive it. Then whatever remains, should be given to the closest male relative of the deceased."

 • Adopted kids are not considered under the prescribed inheritance sharing. Shall be given under bequest not more than 1/3

 • The believer is not the heir of the disbeliever.

 • Allah enters those who are bound to the limits of Allah in the heaven and those who are transgressing in the hell.

 • Most brothers living overseas are registering their properties in their parents name due to some reasons. They have to keep in mind that after the death of their parents, those assets are considered as parent's property and to be distributed accordingly as per Islamic guidelines.

Property sharing calculator:

Clicking the below link will open a google sheet. In that, the property value and relatives’ details can be entered to calculate the property sharing for each person.


Shorten URL: goo.gl/mjs4z7

Property sharing calculation sample:

Quran & Hadith References:
 • For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share. Quran 4:7

 • Allah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [or sisters], for his mother is a sixth, after any bequest he [may have] made or debt. Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allah. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise. Quran 4:11

 • Narrated Sa`d bin Abi Waqqas: I was stricken by an ailment that led me to the verge of death. The Prophet (ﷺ) came to pay me a visit. I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! I have much property and no heir except my single daughter. Shall I give two-thirds of my property in charity?" He said, "No." I said, "Half of it?" He said, "No." I said, "Onethird of it?" He said, "You may do so) though one-third is also to a much, for it is better for you to leave your off-spring wealthy than to leave them poor, asking others for help. And whatever you spend (for Allah's sake) you will be rewarded for it, even for a morsel of food which you may put in the mouth of your wife." I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Will I remain behind and fail to complete my emigration?" The Prophet (ﷺ) said, "If you are left behind after me, whatever good deeds you will do for Allah's sake, that will upgrade you and raise you high. May be you will have long life so that some people may benefit by you and others (the enemies) be harmed by you." But Allah's Messenger (ﷺ) felt sorry for Sa`d bin Khaula as he died in Mecca. (Sufyan, a sub-narrator said that Sa`d bin Khaula was a man from the tribe of Bani 'Amir bin Lu'ai.) Sahih al-Bukhari 6733

 • The Prophet (ﷺ) said, "Give the Fara'id (the shares of the inheritance that are prescribed in the Qur'an) to those who are entitled to receive it. Then whatever remains, should be given to the closest male relative of the deceased ." Sahih al-Bukhari 6732

 • Allah has not made for a man two hearts in his interior. And He has not made your wives whom you declare unlawful your mothers. And he has not made your adopted sons your [true] sons. That is [merely] your saying by your mouths, but Allah says the truth, and He guides to the [right] way. Quran 33:4

 • Narrated `Amr bin `Uthman: Usama bin Zaid said during the Conquest (of Mecca), "O Allah's Messenger (ﷺ)! Where will we encamp tomorrow?" The Prophet (ﷺ) said, "But has `Aqil left for us any house to lodge in?" He then added, "No believer will inherit an infidel's property, and no infidel will inherit the property of a believer." Az- Zuhri was asked, "Who inherited Abu Talib?" Az-Zuhri replied, "Ail and Talib inherited him." Sahih al-Bukhari 4282, 4283

 • These are the limits [set by] Allah, and whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment. And whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses His limits, He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment. Quran 4:13-14
- Ahamed Faisal, Qatar Indian Thowheed Centre

ஞாயிறு, 17 பிப்ரவரி, 2019

இஸ்லாமிய சட்டப்படி எளிதான முறையில் சொத்து பங்கீடு கணக்கு


இஸ்லாத்தில் சொத்து பங்கீடு கட்டாய கடமை:

لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَوَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ​ؕ نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا

குறைவாக இருந்தாலும், அதிகமாக இருந்தாலும் பெற்றோரும், உறவினர்களும் விட்டுச் சென்றவற்றில் ஆண்களுக்கும் பங்கு உண்டு. பெற்றோரும் உறவினர்களும் விட்டுச் சென்றவற்றில் பெண்களுக்கும் பங்கு உண்டு. இப்பங்கீடு கட்டாயக் கடமை. திருக்குர்ஆன் 4:7

இந்த கட்டாயக் கடமையான சொத்து பங்கீடு பற்றி எளிதாக அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் சொத்து பங்கீடு முறைக்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் பங்கிடும் கணக்கு முறை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

சொத்து பங்கீடு முறைக்கான நிபந்தனைகள்:
 • சொத்தின் உரிமையாளர் இறந்த பிறகே அவருடைய சொத்தை பங்கீடு செய்ய அனுமதி உண்டு.

 • ஒருவர் மரணிக்கும் நேரத்தில் அப்போது உயிருடன் இருக்கும் வாரிசுகளுக்கு மட்டுமே சொத்தில் பங்கு உண்டு.

 • மரண சாசனத்தையும், கடனையும் நிறைவேற்றிய பின்னரே சொத்தை பங்கீடு செய்ய வேண்டும்.

 • மூன்றிலொரு பங்கை விட அதிகமாக மரண சாசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை.

 • வாரிசுரிமைப் பங்கு பெறுபவர்களுக்கு மரண சாசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை.

 • சொத்து பங்கிடும் போது நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட பாகங்களை முதலில் அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் சேர்த்து விட்டு பிறகு எஞ்சியிருப்பது இறந்தவரின் மிக நெருக்கமான ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும் (மகன், தந்தை, சகோதரன், ...)

 • வளர்ப்பு பிள்ளைகளுக்கு சொத்தில் பங்கு கிடையாது. கொடுக்க விரும்பினால் மூன்றில் ஒரு பகுதியை விட அதிகமாகாமல் மரண சாசனம் எழுதலாம். அல்லது உயிருடன் இருக்கும் போதே எதையாவது கொடுக்கலாம்.

 • இறை நம்பிக்கையாளர், இறை மறுப்பாளரின் சொத்திற்கு வாரிசாக மாட்டார்.

 • சொத்து பங்கீட்டில் அல்லாஹ்வின் வரம்பிற்கு கட்டுப்படுபவர்களை சொர்க்கத்திலும் மீறுகிறவர்களை நரகிலும் அல்லாஹ் நுழையச் செய்வான்.

 • வெளிநாடுகளில் வசிக்கின்ற அதிகமான சகோதரர்கள் தாங்கள் உழைத்து சம்பாதித்த தொகைகளை கொண்டு வாங்குகின்ற சொத்துகளை பாச மிகுதியாலும் / நேரில் செல்ல முடியாத காரணத்தினாலும் தங்கள் பெற்றோர்கள் பெயரில் வாங்குகின்ற நிலையை காண்கிறோம். குறைவாக இருந்தாலும், அதிகமாக இருந்தாலும் பெற்றோரும், உறவினர்களும் விட்டுச் சென்றவற்றில் ஆண்களுக்கும் / பெண்களுக்கும் பங்கு உண்டு என இஸ்லாம் வழி காட்டுகிறது. பெற்றோர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் பெயரில் உள்ள சொத்துக்கள் அனைத்தும் பெற்றோர்களின் சொத்துக்களாகவே கருதப்பட்டு பங்கீடப்படும், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் விட்டுகொடுத்தாலே ஒழிய என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

சொத்து பங்கீடு கணக்கு:

கீழேயுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்தால் தனியாக கூகுள் சீட் (Google Sheet) ஓபன் ஆகும். அதில் யாருடைய சொத்தை பிரிக்க வேண்டுமோ அவருடைய உறவினர்களின் எண்ணிக்கை விபரம் மற்றும் அவரின் சொத்து மதிப்பை பதிவிட்டால், அவரவர்களுக்குரிய பங்கை கணக்கிட்டுக் காட்டும்.


Shorten URL: goo.gl/vRrpt7

சொத்து பங்கீடு கணக்கு மாதிரி:

ஆதாரம்:
 • குறைவாக இருந்தாலும், அதிகமாக இருந்தாலும் பெற்றோரும், உறவினர்களும் விட்டுச் சென்றவற்றில் ஆண்களுக்கும் பங்கு உண்டு. பெற்றோரும் உறவினர்களும் விட்டுச் சென்றவற்றில் பெண்களுக்கும் பங்கு உண்டு. இப்பங்கீடு கட்டாயக் கடமை. திருக்குர்ஆன் 4:7

 • (இவை யாவும்) அவர் செய்த மரண சாசனத்தையும் கடனையும் நிறைவேற்றிய பின்னரே. உங்கள் பெற்றோரிலும் பிள்ளைகளிலும் உங்களுக்கு அதிகமாகப் பயன் தருபவர் யார் என்பதை அறிய மாட்டீர்கள். (இது) அல்லாஹ் விதித்த கடமை. அல்லாஹ் அறிந்தவனாகவும், ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறான். திருக்குர்ஆன் 4:11

 • மூன்றிலொரு பங்கு (போதும்) சஅதே! மூன்றிலொரு பங்கே அதிகம் தான். நீங்கள் உங்கள் வாரிசுகளை மக்களிடம் கையேந்தும் ஏழைகளாகவிட்டுச் செல்வதை விடத் தன்னிறைவுடையவர்களாக விட்டுச் செல்வதே சிறந்ததாகும். புஹாரி 3936 (ஹதீஸ் சுருக்கம்)

 • அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பாகப் பிரிவினை தொடர்பாகக் குர்ஆனில்) நிர்ணயிக்கப்பெற்றுள்ள பாகங்களை, (முதலில்) அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் சேர்த்துவிடுங்கள். பிறகு எஞ்சியிருப்பது (இறந்தவரின்) மிக நெருக்கமான ஆண் உறவினருக்கு உரியதாகும். இதை இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். புஹாரி 6732

 • எந்த மனிதருக்குள்ளும் இரண்டு உள்ளங்களை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தவில்லை. உங்களின் மனைவியரில் யாரைத் தாயுடன் ஒப்பிட்டீர்களோ அவர்களை உங்கள் தாயார்களாக அவன் ஆக்கவில்லை. உங்களால் வளர்க்கப்படும் பிள்ளைகளை உங்கள் பிள்ளைகளாக அல்லாஹ் ஆக்கவில்லை. இது உங்கள் வாய்களால் கூறும் வார்த்தை. அல்லாஹ் உண்மையே கூறுகிறான். அவனே நேர்வழி காட்டுகிறான். திருக்குர்ஆன் 33:4

 • நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இறை நம்பிக்கையாளர், இறை மறுப்பாளருக்கு வாரிசாக மாட்டார்; அவ்வாறே இறை மறுப்பாளரும் இறை நம்பிக்கையாளருக்கு வாரிசாக மாட்டார்' என்று கூறினார்கள். புஹாரி 4282,4283 (ஹதீஸ் சுருக்கம்)

 • இவை அல்லாஹ்வின் வரம்புகள். அல்லாஹ்வுக்கும், அவனது தூதருக்கும் கட்டுப்படுவோரை சொர்க்கச் சோலைகளில் அவன் நுழையச் செய்வான். அவற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும். அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். இதுவே மகத்தான வெற்றி. அல்லாஹ்வுக்கும், அவனது தூதருக்கும் மாறுசெய்து அவனது வரம்புகளை மீறுபவனை (அல்லாஹ்) நரகில் நுழையச் செய்வான். அதில் அவன் நிரந்தரமாக இருப்பான். அவனுக்கு இழிவு தரும் வேதனை உண்டு. திருக்குர்ஆன் 4:13-14
- அஹ்மத் ஃபைஸல், கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம்

குறிப்பு: பிற மொழி பேசும் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு பயன்படும் வகையில் இந்த கட்டுரை மற்றும் பங்கிடும் கணக்கு முறை (Google Sheet) ஆங்கிலத்திலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வியாழன், 24 ஜனவரி, 2019

அல்குர்ஆன் வசனங்களும், அருளப்பட்ட காரணங்களும் (ஏகத்துவம் - ஜனவரி 2019)

அல்குர்ஆன் வசனங்களும், அருளப்பட்ட காரணங்களும் பற்றிய தொகுப்பு

(ஏகத்துவம் - ஜனவரி 2019)


PDF டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
புதன், 16 ஜனவரி, 2019

QITC-யின் திருக்குர்ஆன் அறிவியல் கண்காட்சி 11/01/2019


கத்தர் மண்டலத்தின் சார்பாக QITC-யின் திருக்குர்ஆன் அறிவியல் கண்காட்சி 11/01/2019 வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 3:00 முதல் 9:30 மணிவரை அல்லாஹ்வுடைய அருளால் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.

இக்கண்காட்சியில் 400 மேற்பட்ட சகோதர சகோதரிகள் கலந்து கொண்டார்கள். பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களும் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தார்கள். எல்லா புகழும் அல்லாஹ்விற்கே.

1. மழை நீரைப் பற்றி திருக்குர்ஆன்

மழை நீரைப்பற்றிய விளக்கத்தை கொடுப்பவர்கள்

அல் ஹிக்மா மாணவிகள் - ஃபிர்தவ்ஸ், நஜ்லா & ஜொஹ்ரா
2. திருக்குர்ஆன் ஒழித்துக் காட்டிய சமூக தீமைகள்

மதுவினால் ஏற்படும் தீமைகளையும் குர்ஆன் எவ்வாறு மதுவை தடை செய்துள்ளது என்பதையும் விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - ஃபயாஸ்
3. திருக்குர் ஆன் கூறும் குற்றவியல் சட்டங்கள்

கொலை, திருட்டு,.... போன்ற குற்றங்களும் அவைகள் குறைய குர்ஆன் கூறும் தீர்வுகளும் என்பதை விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - அப்துர் ரஹ்மான்
4. தேனும் தேனீக்களைப்பற்றி திருக்குர்ஆனும்

தேனீக்களைப் பற்றிம், அவைகளில் தேன் எவ்வாறு கிடைக்கிறது...?, ஆண் பெண் தேனீக்களில் எது தேனை தருகிறது என்பதைப் பற்றியும், திருக்குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது என்பதை விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - அஃப்தாப்
5. திருக்குர்ஆன் கூறும் நூஹ் நபி வரலாறு

நூஹ் நபியின் வரலாறு இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பது பற்றி திருக்குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது என்பதை விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - டானீஷ்
6. சின்னசிறு குருவிகள் யானைப்படைகளை அழித்த வரலாற்றினை விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்

கஃபாவை இடிக்க வந்த ஆப்ரஹா என்ற மன்னனின் யானைப்படைகளை சின்னசிறு குருவிகள் அழித்த வரலாற்றினை விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்.....
இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவி - ஃபாதிமா ஹிப்பா
7. பால் எவ்வாறு உற்பத்தியாகிறது விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்

பால் வயிற்றில் இரத்தத்திற்க்கும் சானத்திற்க்கும் இடைப்பட்டவற்றிலிருந்து உருவாகிறது என்பதை திருக்குர்ஆன் அழகாக விளக்குகிறது....

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவி - ஹானியா
8. திருக்குர்ஆன் கூறும் மழை நீரும் அதன் சுழற்சியும்

நீர் எவ்வாறு வானில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது, மழையாக மீண்டும் எவ்வாறு பூமிக்கு வருகிறது என்ற சுழற்சி முறையை திருக்குர்ஆன் அழகாக விளக்குகிறது....

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவிகள் - அஃப்ரா ஹனீஃப் & ஸஃபானா யாஸ்மீன்
9. மலைகளை முளைகளாக ஆக்கிஉள்ளோம் என்பது திருக்குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மை

பூமி அதன் மேல்தட்டுகளில் ஆட்டம் காணாமல் இருக்க மலைகளை முளைகளாக ஆக்கி உள்ளதாக திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது இந்த அறிவியல் உண்மையை திருக்குர்ஆன் அழகாக விளக்குகிறது....

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - அப்ரார்
10. தேனும் தேனீக்களைப்பற்றி திருக்குர்ஆன்

தேனீக்களைப் பற்றி திருக்குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது என்பதை விளக்குகிறார்.

அல் ஹிக்மா மாணவன் - (அப்துஸ்) ஸுப்ஹான்
11. இரவு பகல் மாறி மாறி வருவது திருக்குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மை

இரவு பகல் மாறி மாறி வருவது ஏன்..... ? எப்படி இரவும் பகலும் வருகிறது......? ஏன் நார்வே போன்ற பகுதிகளில் இரவு பகல் பலமாதங்கள் நீடிக்கிறது.....

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - அபீஃப்
12. உலகம் உருவான விதம் விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்

உலகம் உருவான விதம்......, அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம்........ solar system......, என அனைத்தையும் அழகிய முறையில் விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்......

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவிகள் - அஃப்ரீன், ஸமீஹா & யுஸ்ரா
13. எரிமலை விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்

எரிமலைகளும் அது தரும் சிந்தனைகளும் விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்......

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - முஹம்மத் ஷஹீன்
14. கடல் பிளந்து மூஸா நபி காப்பாற்றப்பட்டதை கூறும் திருக்குர்ஆன்

பிர்அவ்ன் அளிக்கப்பட்டதை விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்......

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - முஹம்மத் ஃபகீர்
15. மரத்திலிருந்து இலை உதிர்வது கூட இறைவன் அறிந்ததே

எந்த சிறியதையும் இறைவன் அறிந்து தான் வைத்துள்ளான்.... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - ஷர்வான்
16. ஒட்டகம் நம் காலத்தில் வாழும் அற்புதம் பற்றி திருக்குர்ஆன்

ஒட்டகம் நம் காலத்தில் வாழும் அற்புதமாகும்...... அதன் உடல் அமைப்பு....... ஆற்றல்....... அதில் மனிதன் பெற வேண்டிய படிப்பினை..... விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்......

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவி - லரீஃபா
17. கடல்களுக்கு மத்தியில் திரையும் திருக்குர்ஆனும் 

இரண்டு கடல்களுக்கு மத்தியில் திரை உள்ளது அதை அவைகள் கடப்பதில்லை..... விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்......

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவன் - இப்ரராஹீம்
18. பொய் கூறும் முன்நெற்றி ரோமமும் திருக்குர்ஆனும்

முன்நெற்றி ரோமம் என்றால் என்ன.... மூளையின் செயல் திறன்...... பொய் முன்மூளையில் இருந்து தான் வருகிறது....... விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்......

இது இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் சான்றாகும்..... என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவி - ஃபஹீமா
19. பல மொழிகளில் ஒரேமாதிரியான திருக்குர்ஆன்

85 மொழிகளுக்கும் மேலாக திருக்குர்ஆன் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது....
25 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குர்ஆன் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டது.

இது இறைவனின் வேதம் என்பதற்கு சான்றாகும்..... விளக்குகிறார்....

QITC- கத்தர் மண்டல இணை செயலாளர் - சகோ.அப்துர் ரஹ்மான்
21. ஜக்காத்தும் திருக்குர்ஆனும்

ஜக்காத்தைப் பற்றி விளக்குகிறார்.... அல் ஹிக்மா மாணவன் - இஸ்மாயில் புஃஹாரி
22. தேனும் தேனீக்களைப்பற்றி திருக்குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் உண்மைகள்

தேனீக்களைப் பற்றிம், அவைகளில் தேன் எவ்வாறு கிடைக்கிறது...?, ஆண் பெண் தேனீக்களில் எது தேனை தருகிறது என்பதைப் பற்றியும், திருக்குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது என்பதை விளக்குகிறார்....

அல் ஹிக்மா மாணவி - ரிஃபானா
23. பெண்களுக்கும் சொத்துப் பங்கிடும் திருக்குர்ஆன்

தாய்க்கு சொத்தில் எவ்வளவு பங்குள்ளது.......
மனைவிக்கு சொத்தில் எவ்வளவு பங்குள்ளது......
சகோதரிக்கு சொத்தில் எவ்வளவு பங்குள்ளது.......
மகளுக்கு சொத்தில் எவ்வளவு பங்குள்ளது......... விளக்குகிறது திருக் குர்ஆன்

அறிவார்ந்த வேதம் திருக்குர்ஆன் என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவர்கள் - ஃபிராஸ் லுத்ஃபி & நதீம்24. யுனிவர்ஸும் திருக்குர்ஆனும்

சூரியன், பூமி, சந்திரன், ...... இது போன்ற பல கோள்கள்...... துகளும் இல்லாத்திதிலிருந்து வந்தவைகளா....? விளக்குகிறது திருக் குர்ஆன்

அறிவார்ந்த வேதம் திருக்குர்ஆன் என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவர்கள் - முஃபீஸ் & முபினா
25. யுனிவர்ஸும் திருக்குர்ஆனும்

சூரியன், பூமி, சந்திரன், ...... அதன் சுழற்சி... இது போன்ற பல கோள்கள்...... சுழன்றுகொண்டுள்ளது? விளக்குகிறது திருக்குர்ஆன்

அறிவார்ந்த வேதம் திருக்குர்ஆன் என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறார்கள்....

அல் ஹிக்மா மாணவர் - ஆரிஸ்

மேலும் போட்டோ & வீடியோ பார்க்க: https://www.facebook.com/qatartntj/

வியாழன், 20 டிசம்பர், 2018

திருக்குர்ஆனை தினமும் ஓதுவோம்திருக்குர்ஆனை தினமும் ஓதுவோம்
எம். ஷம்சுல்லுஹா

அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் காட்டித் தந்த நற்செயல்களைச் செய்யும் போது ஏராளமான நன்மைகளை அல்லாஹ் பரிசாக வழங்குகின்றான். இந்த நன்மைகளை எடுத்துக் காட்டி, மக்களை அமல் செய்வதற்கு ஆர்வமூட்டும் விதமான செய்திகள் இப்பகுதியில் இடம் பெறவுள்ளன.

திருக்குர்ஆனை ஓதுபவருக்கு அல்லாஹ் அள்ளி வழங்கும் நன்மைகளை பார்ப்போம்.

நாங்கள் பள்ளியின் திண்ணையில் இருக்கும் போது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். “உங்களில் ஒருவர் பாவத்திலும் உறவைத் துண்டிப்பதிலும் ஈடுபடா வண்ணம், புத்ஹான் அல்லது அகீக் என்ற இடத்திற்குச் சென்று கொழுத்த திமில் உடைய இரு பெண் ஒட்டகங்களைக் கொண்டு வர விரும்புவாரா?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள் “அல்லாஹ்வின் தூதரே! அதை நாங்கள் விரும்புகின்றோம்” என்று பதிலளித்தோம். “உங்களில் ஒருவர் அதிகாலையில் பள்ளிக்குச் சென்று மகத்துவமும் கண்ணியமும் நிறைந்த அல்லாஹ்வின் வேதத்திருந்து இரண்டு வசனங்களை விளங்கவோ அல்லது ஓதவோ கூடாதா? அவ்வாறு சென்று இரு வசனங்களை ஓதுவது இரு பெண் ஒட்டகங்களை விடவும் சிறந்தது. மூன்று வசனங்கள் மூன்று பெண் ஒட்டகங்களை விடச் சிறந்தது. நான்கு வசனங்கள் நான்கு ஒட்டகங்களை விடச் சிறந்தது. இந்த அளவுக்கு வசனங்கள் இதே அளவுக்கு ஆண் ஒட்டகங்களை விடச் சிறந்தது” என்று சொன்னார்கள்.

அறிவிப்பவர் : உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி), நூல் : முஸ்லிம்

ஓதுபவருக்கு உவமை

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

குர்ஆனை ஓதுகின்ற(நல்ல)வரின் நிலையானது எலுமிச்சை போன்றதாகும். அதன் சுவையும் நன்று! வாசனையும் நன்று! (நல்லவராக இருந்து) குர்ஆன் ஓதாமல் இருப்பவர், பேரீச்சம்பழத்தைப் போன்றவராவார். அதன் சுவை நன்று அதற்கு வாசனை கிடையாது. தீயவனாகவும் இருந்து கொண்டு குர்ஆனை ஓதிவருகின்றவனின் நிலை துளசிச் செடியின் நிலையை ஒத்திருக்கின்றது. அதன் வாசனை நன்று, சுவையோ கசப்பு! தீமையும் செய்து கொண்டு குர்ஆனையும் ஓதாமல் இருப்பவனின் நிலை குமட்டிக் காயின் நிலையை ஒத்திருக்கின்றது. அதன் சுவையும் கசப்பு, அதற்கு வாசனையும் கிடையாது.

அறிவிப்பவர் : அபூமூஸல் அஷ்அரீ (ரலி), நூல் : புகாரி (5020)

மலக்குகளுடன் சஞ்சரிப்பவர்

குர்ஆனை நன்கு மனனம் செய்து தங்கு தடையின்றி சரளமாக ஓதுபவர் இறைவனுக்குக் கட்டுப்பட்ட கண்ணியமிக்க வானவத் தூதர்களுடன் இருக்கின்றார். சிரமம் மேற்கொண்டு தட்டுத் தடுமாறி ஓதுபவருக்கு இரு கூகள் இருக்கின்றன என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா (ரலி), நூல்கள் : முஸ்லிம், திர்மிதி

பொறாமைப்படுதல்

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

இரண்டு விஷயங்களைத் தவிர வேறெதற்காகவும் பொறாமை கொள்ளக் கூடாது.

1. ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் வேத ஞானத்தை வழங்கியுள்ளான். அதனை அவர் இரவு நேரங்களில் ஓதி வழிபடுகின்றார்.

2. இன்னொரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் செல்வத்தை அளித்துள்ளான். அவர் அதனை இரவு, பகல் எல்லா நேரங்களிலும் தானம் செய்கின்றார்.

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ர), நூல் : புகாரி (5025)

எழுத்துக்குப் பத்து நன்மை!
“அல்லாஹ்வின் வேதத்திருந்து ஓர் எழுத்தை ஓதுபவருக்கு ஒரு நன்மை உண்டு! ஒரு நன்மை பத்து நன்மைகளைப் போன்றதாகும். அஃப், லாம், மீம் – என்பதை ஓர் எழுத்து என்று சொல்ல மாட்டேன். மாறாக, அஃப் ஓரெழுத்து, லாம் ஓரெழுத்து, மீம் ஓரெழுத்து என்று தான் கூறுவேன்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி), நூல் : திர்மிதி

சூழ்கின்ற அருட்கொடையும் சுற்றி நிற்கும் வானவர் படையும்

“அல்லாஹ்வுடைய வீடுகளில் ஒரு வீட்டில் மக்கள் கூடி அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தை ஓதி தங்களுக்கு மத்தியில் அதை ஓதிக் காட்டி, பாடம் படிக்கும் போது அமைதி அவர்கள் மீது இறங்காமல் இருக்காது. அவர்களை அருள் அரவணைத்துக் கொள்கின்றது. மலக்குகள் அவர்களைச் சூழ்ந்து விடுகின்றனர். குர்ஆன் ஓதும் அவர்களை அல்லாஹ் தன்னிடம் உள்ள மலக்குகளிடம் நினைவு கூர்கின்றான்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர் : அபூஹுரைரா (ரலி), நூல் : முஸ்லிம்

இந்தச் செய்திகளின் அடிப்படையில் குர்ஆனை அதிகமதிகம் ஓதி நன்மையை அடைவோமாக!

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை முன்னிட்டு கத்தர் மண்டல பெண்கள் இஜ்திமா 28/12/2018


திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை முன்னிட்டு கத்தர் மண்டல பெண்கள் இஜ்திமா

QITC- யின் திருக்குர்ஆன் சம்மந்தமான நேரடி கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

⬛⬛⬛✳✳✳✳✳⬛⬛⬛

 அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்.......

 இன்ஷா அல்லாஹ்!

✍ நாள்: 28-12-2018 வெள்ளிக் கிழமை 

✍ நேரம்: மாலை 5:30 மணி முதல் இரவு 8:15 மணிவரை 

✍ இடம்: QITC மர்கஸ் துமாமா

கண்ணியத்திற்குறிய சகோதர சகோதரிகளே!

இன்ஷா அல்லாஹ்!

 ✍ QITC-  யின் கத்தர் மண்டல நடத்தும் பெண்கள் இஜ்திமா – 28-12-2018  வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது.

✍ இதில் 

📌 சிற்றுரைகள் 
📌 கேள்வி பதில் 
📌 சிறப்புரைகள் 

என  திருக்குர்ஆன் சம்மந்தமான பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
🔖தலைமை🔖

🔖 சகோதரி: ரஹானா சுல்தானா
(5:30 PM - 5:33 PM)

📣 சிறப்புரை:
 
🎤 1. சகோதரி: சுமையா பேகம்
(5:33 PM - 5:40 PM)
📓இளம் வயதினர்களையும் வழி நடத்தும் திருக்குர்ஆன்

🎤 2 . சகோதரி: நிலோஃபர்
(5:40 PM - 5:47 PM)
📔 திருக்குர்ஆன் ஓதுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்.

🎤 3. சகோதரி: பியாரி பேகம்
(5:47 PM - 5:54 PM) 
📕 வழிகாட்டும் வேதமும், வழிமாறும் கூட்டமும்

🎤 4. சகோதரி: ரஸிய்யா சுல்தானா
(5:54 PM - 6:01 PM)
📒 திருமறைக்கு கட்டுப்பட்ட சமுதாயம்

🎤 5. சகோதரி: ஃபாரிஸா பேகம்
(6:01 PM - 6:08 PM)
📗 இழிவுகளை நீக்கும் இறைவேதம்

🎤 6. சகோதரி: முர்ஸிலா
(6:08 PM - 6:15 PM)  
📘 பகைவனையும் ஈர்க்கும் பண்புள்ள வேதம்

🎤 7. சகோதரி: சாபிரா
(6:15 PM - 6:23 PM)
📙சோதனைகள் ஏற்படும் போது குர்ஆன் கூறும் ஆறுதல்.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
🎤 கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி:
(6:31 PM - 7:31 PM) 
🎁 கேள்வி பதில் & பரிசுகள் 🎁
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

📣 சிறப்புரை: 📣
🔊 8. சகோதரி: ஜுபைதா பேகம்
(7:31 PM  - 7:41 PM)
📕மகப்பேறும் திருக்குர்ஆனும்

🔊 9. சகோதரி: ரஹானா சுல்தானா 
(7:41 PM - 7:51 PM)
📘குர்ஆன் விளக்கும் அல்லாஹ்வின் படைப்பாற்றல்..

🔊 10. சகோதரி: ஷமீனா
(7:51 PM  - 8:06 PM)
📗திருக்குர்ஆனை வாழ்க்கை நெறியாக்குவோம்.

🌻 நன்றியுரை🌻
🔖 சகோதரி: ஜுபைதா பேகம்
(8:06 PM - 8:08 PM)

✍ இதில் தாங்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

🎁 ஈருலகிலும் நன்மைகளை அடைய அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக....

Jazakallahu Khaira👍 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
🖍 ஆண்களுக்கு   இடவசதி செய்யப்பட்டுள்ளது

🖍 தேநீர் & 🍛 இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

⬛⬛⬛✳✳✳✳✳⬛⬛⬛
இப்படிக்கு

QITC- நிர்வாகம்
17-12-2018
⬛⬛⬛✳✳✳✳✳⬛⬛⬛

இதை அனைவருக்கும் பார்வர்ட் செய்யவும்

கத்தர் மண்டலத்தின் சார்பாக QITC-யின் 30-வது மாபெரும் இரத்த தான முகாம் 14/12/2018


QITC – நன்றி அறிவிப்பு

அல்லாஹ்வுடைய அருளால் வெள்ளிக்கிழமை 14/12/2018 அன்று

கத்தர் மண்டலத்தின் சார்பாக QITC-யின் 30-வது மாபெரும் இரத்த தான முகாம்  சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.

🌰 இம்முகாமில் 111 சகோதரர்கள் குருதிக் கொடை அளித்தார்கள்

🌰 300 க்கும் அதிகமான சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டார்கள்

 எல்லா புகழும் அல்லாஹ்விற்கே!

🎁 மக்களுக்கு நன்றி செலுத்தாதவன் அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்தியவனாக ஆக மாட்டான் என்ற அடிப்படையில் 🎁

🌰  இம்முகாம் சிறப்பாக நடைபெற 👇

🤝  குருதிக் கொடை  செய்து ஒத்துழைப்பு நல்கிய சகோதரர்களுக்கும்

🤝 கிளை நிர்வாகிகளுக்கும்

🤝 கொள்கை சொந்தங்கள்

🤝 உணவுக் குழு, வாகனக் குழு,  செயல்வீரர்கள்

🤝 மற்றும் கலந்துகொண்ட  அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும்

எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

JAZAKALLAHU KHAIRA👆

இம் மகத்தான உயிர்காக்கும்  பணியில் நம் அனைவரையும் பங்கு கொள்ளச்செய்து, நற்கூலிகளை வாரிவழங்கி நம்பாவங்களை மன்னிக்க காத்திருக்கும்_ தனக்கு துணையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாத_ ஏகனாகிய அல்லாஹ்விற்கு நன்றி கூறி  அனைத்து புகழும் அவனுக்கே உரித்தாக்குகிறோம்

  குறிப்பு👇

இரத்த தான  முகாமில் மனிதர்கள் என்ற அடிப்படையில் ஏதும் குறைகள் இருப்பின்  அல்லாஹ்விற்காக மனம் பொருந்தி பொறுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

இப்படிக்கு

QITC- நிர்வாகம்
6631 6247, 55532718,  66579598,  44315863

தேதி: 16-12-2018