வெள்ளி, 5 மார்ச், 2021

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு பேச்சுப்போட்டி 2021 - குறிப்புகள்


பேச்சுப்போட்டி குறிப்புகள் 

கீழ்க்கண்ட கட்டுரைகளிலிருந்து தலைப்புகளுக்கு தேவையான குறிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். 


3 & 4 ஆம் வகுப்பு  (4 நிமிடங்கள் மட்டும்)

1 அல்லாஹ்வையே சார்ந்திருப்போம் 

2 இஸ்லாம் போற்றும் மனித உரிமைகள் 

3 எறும்பும் பறவையும் கற்றுத்தரும் பாடம்

வியாழன், 4 மார்ச், 2021

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ 5 & 6 Std.


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி

5 மற்றும் 6 ஆம் வகுப்பு


அத்தியாயம் 80  “அபஸ”  வசனங்கள்:42


அத்தியாயம் 81  “அத்தக்வீர்”  வசனங்கள்:29


அத்தியாயம் 82  “அல் இன்ஃபிதார்”  வசனங்கள்:19


வித்ரு தொழுகையில் குனூத் துஆ


தொழுகையை துவக்கியதும்


இருப்பில் ஓத வேண்டிய துஆ


QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ 3 & 4 Std.

 


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி

3 மற்றும் 4 ஆம் வகுப்பு


அத்தியாயம் 86  “அத்தாரிக்”  வசனங்கள்:17


அத்தியாயம் 90  “அல் பலத்”  வசனங்கள்:18


அத்தியாயம் 88 “அல் காஷியா”  வசனங்கள்:26


பாங்கு முடிந்தவுடன்


 இருப்பில் ஓத வேண்டியவை


நோயாளியை விசாரிக்கசென்றால்ச் சென்றால்


   

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ 1 & 2 Std.


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி 
1 மற்றும் 2 ஆம் வகுப்பு 


அத்தியாயம் 94  “அஷ்ஷராஹ்”  வசனங்கள்:8


அத்தியாயம் 95  “அத்தீன்”  வசனங்கள்:8


அத்தியாயம் 99 “அஸ்ஸில்ஸிலா” வசனங்கள்:8



தூங்கி எழுந்ததும்


தொழுகையை முடித்த பின்னர் பாவமன்னிப்புத் தேடி ஓத வேண்டிய துஆ



இழப்புகள் ஏற்படும்போது


QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ KG1 & KG2


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி

KG-1 மற்றும் KG-2 வகுப்பு


அத்தியாயம் 105 “அல் ஃபீல்” வசனங்கள்:5


அத்தியாயம் 106 “குறைஷ்” வசனங்கள்:4




அத்தியாயம் 107 “அல் மாவூன்” வசனங்கள்:7




உதவி செய்தவருக்காக ஓதும் துஆ




உணவளித்தவருக்காக ஓதும் துஆ




கழிவறையில் நுழையும்போது ஓதும் துஆ