புதன், 23 மார்ச், 2022

கத்தர் TNTJ வின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2022 - சிறியவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி குறிப்புகள்கத்தர் TNTJ வின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2022


சிறியவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி குறிப்புகள்


பேச்சுப்போட்டிக்கான குறிப்புகள் பார்க்க தலைப்பை க்ளிக் செய்யவும். 

 

A. 3 & 4 ஆம் வகுப்பு (4 நிமிடங்கள் மட்டும்)  

1. நற்பண்புகள் 

2. அண்டைவீட்டாரை பேனுதல் 

3. தொழுகையை பேனுதல் 

 

B. 5 & 6 ஆம் வகுப்பு (5 நிமிடங்கள் மட்டும்)  

1. உறவுகளை சேர்ந்து நடப்போம் 

2. பெருமையின் அழிவு 

3. இறையச்சம்  ஈது வரையாஇறுதி வரையா? 

 

C. 7 & 8 ஆம் வகுப்பு (7 நிமிடங்கள் மட்டும்)  

1. நபிகளாரும் குரானும் 

2. நாவடக்கம் 

3. பரிபூரண முஃமின் 

 

D. 9 & 10 ஆம் வகுப்பு (9 நிமிடங்கள் மட்டும்)  

1. மன்னிப்பே இல்லாத பெரும்பாவம் 

2. ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் 

3. தன்னடக்கம் உள்ள தூதர் 


கத்தர் TNTJ வின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2022 - சிறியவர்களுக்கான ஸூரா & துஆ மனன போட்டி குறிப்புகள்கத்தர் TNTJ வின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2022 

சிறியவர்களுக்கான ஸூரா & துஆ மனன போட்டி குறிப்புகள் 

ஸூரா & துஆ PDF டவுன்லோட் செய்ய கீழேயுள்ள தலைப்பை க்ளிக் செய்யவும்.