செவ்வாய், 27 மார்ச், 2012

"உம்ரா" வழிகாட்டி


உம்ரா பற்றிய நபி வழி சட்டங்களும், குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஓத வேண்டிய துஆக்களும் அடங்கிய "உம்ரா கையேடு".


நன்றி: துபை TNTJ