புதன், 21 ஜூன், 2017

QITC மர்கஸில் 2017 ரமலானில் மௌலவிகள் ஆற்றிய உரைகள் (MP3 ஆடியோ)நீதியின் சிகரம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
உரை: சகோ. சலீம் MISc.

Play


மார்க்கமா உறவா
உரை: சகோ. சலீம் MISc.

Play (பாகம்-1) Play (பாகம்-2) Play (பாகம்-3)


இறை நேசத்தை பெறுவதற்கான வழிகள்
உரை: சகோ. சலீம் MISc.

Play (பாகம்-1) Play (பாகம்-2)


நபிகளார் சந்தித்த ரமளான்
உரை: சகோ. இஸ்மாயில் MISc.

Play (பாகம்-1) Play (பாகம்-2)


குழந்தை வளர்ப்பு
உரை: சகோ. முஹம்மது தமீம் MISc.

Play


நோன்பை பாழாக்கும் பொய்
உரை: சகோ. முஹம்மது அலி MISc.

Play


உறவுகளை பேணுதல்
உரை: சகோ. இஸ்மாயில் MISc.

Play


இறை நெருக்கத்தை பெறுவோம்
உரை: சகோ. அப்துஸ் ஸமது மதனி

Play (பாகம்-1) Play (பாகம்-2)


புறம் பேசாதீர்
உரை: சகோ. முஹம்மது அலி MISc.

Play


கோபம்
உரை: சகோ. முஹம்மது அலி MISc.

Play (பாகம் -1) Play (பாகம் -2)


சைத்தானின் ஊசலாட்டம்
உரை: சகோ. அன்சார் மஜீதி

Play


அறிவும் அமலும்
உரை: சகோ. முஹம்மது தமீம் MISc.

Play


நபித்தோழர்கள் வாழ்வினில்
உரை: சகோ. மனாஸ் பயானி

Play (பாகம்-1) Play (பாகம்-2)


தொடரட்டும் இறைப்பணிகள்
உரை: சகோ. மனாஸ் பயானி

Play


பிரார்த்தனை
உரை: சகோ. சதக்கத்துல்லாஹ் ரஹ்மானி

Play


நற்செயல்கள்
உரை: சகோ. சதக்கத்துல்லாஹ் ரஹ்மானி

Play (பாகம்-1) Play (பாகம்-2)