புதன், 21 ஜூன், 2017

QITC மர்கஸில் 2017 ரமலானில் மௌலவிகள் ஆற்றிய உரைகள் (MP3 ஆடியோ)


உரை: சகோ. இஸ்மாயில் MISc.
தலைப்பு: நபிகளார் சந்தித்த ரமளான் (பாகம்-1)
ஆடியோ கால அளவு: 00:19:55
நாள்: 27-05-2017.
Play

உரை: சகோ. இஸ்மாயில் MISc.
தலைப்பு: நபிகளார் சந்தித்த ரமளான் (பாகம்-2)
ஆடியோ கால அளவு: 00:21:44
நாள்: 28-05-2017.
Play

உரை: சகோ. சதக்கத்துல்லாஹ் ரஹ்மானி.
தலைப்பு: பிரார்த்தனை
ஆடியோ கால அளவு: 00:23:52
நாள்: 29-05-2017.
Play

உரை: சகோ. சதக்கத்துல்லாஹ் ரஹ்மானி.
தலைப்பு: நற்செயல்கள்
ஆடியோ கால அளவு: 00:19:44
நாள்: 30-05-2017.
Play

உரை: சகோ. சதக்கத்துல்லாஹ் ரஹ்மானி.
தலைப்பு: நற்செயல்கள் (பாகம்-2)
ஆடியோ கால அளவு: 00:22:41
நாள்: 31-05-2017.
Play

உரை: சகோ. முஹம்மது தமீம் MISc.
தலைப்பு: குழந்தை வளர்ப்பு
ஆடியோ கால அளவு: 00:53:19
நாள்: 01-06-2017.
Play

உரை: சகோ. முஹம்மது அலி MISc.
தலைப்பு: நோன்பை பாழாக்கும் பொய்
ஆடியோ கால அளவு: 00:16:47
நாள்: 02-06-2017.
Play

உரை: சகோ. இஸ்மாயில் MISc.
தலைப்பு: உறவுகளை பேணுதல்
ஆடியோ கால அளவு: 00:20:42
நாள்: 03-06-2017.
Play

உரை: சகோ. அப்துஸ் ஸமது மதனி
தலைப்பு: இறை நெருக்கத்தை பெறுவோம்.
ஆடியோ கால அளவு: 00:29:07
நாள்: 04-06-2017.
Play

உரை: சகோ. முஹம்மது அலி MISc.
தலைப்பு: புறம் பேசாதீர்.
ஆடியோ கால அளவு: 00:16:53
நாள்: 05-06-2017.
Play

உரை: சகோ. முஹம்மது அலி MISc.
தலைப்பு: கோபம். பாகம் -1
ஆடியோ கால அளவு: 00:18:11
நாள்: 06-06-2017.
Play

உரை: சகோ. முஹம்மது அலி MISc.
தலைப்பு: கோபம். பாகம் -2
ஆடியோ கால அளவு: 00:16:18
நாள்: 07-06-2017.
Play

உரை: சகோ. அப்துஸ் ஸமது மதனி
தலைப்பு: இறை நெருக்கத்தை பெறுவோம் (பாகம்-2)
ஆடியோ கால அளவு: 00:30:59
நாள்: 08-06-2017.
Play

உரை: சகோ. அன்சார் மஜீதி
தலைப்பு: சைத்தானின் ஊசலாட்டம் (பாகம்-2)
ஆடியோ கால அளவு: 00:25:04
நாள்: 10-06-2017.
Play

உரை: சகோ. முஹம்மது தமீம் MISc.
தலைப்பு: அறிவும் அமலும்
ஆடியோ கால அளவு: 00:22:37
நாள்: 12-06-2017.
Play

உரை: சகோ. மனாஸ் பயானி
தலைப்பு: நபித்தோழர்கள் வாழ்வினில் (பாகம்-1)
ஆடியோ கால அளவு: 00:28:55
நாள்: 13-06-2017.
Play

உரை: சகோ. மனாஸ் பயானி
தலைப்பு: நபித்தோழர்கள் வாழ்வினில் (பாகம்-2)
ஆடியோ கால அளவு: 00:33:33
நாள்: 14-06-2017.
Play

உரை: சகோ. மனாஸ் பயானி
தலைப்பு: தொடரட்டும் இறைப்பணிகள்
ஆடியோ கால அளவு: 00:34:41
நாள்: 15-06-2017.
Play

உரை: சகோ. சலீம்.MISc
தலைப்பு: நீதியின் சிகரம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
ஆடியோ கால அளவு: 00:45:33
நாள்: 15-06-2017.
Play

உரை: சகோ. சலீம் MISc
தலைப்பு: மார்க்கமா உறவா (பாகம்-1)
ஆடியோ கால அளவு: 00:22:47
நாள்: 16-06-2017.
Play

உரை: சகோ. சலீம் MISc
தலைப்பு: மார்க்கமா உறவா (பாகம்-2)
ஆடியோ கால அளவு: 00:28:26
நாள்: 17-06-2017.
Play

உரை: சகோ. சலீம் MISc
தலைப்பு: மார்க்கமா உறவா (பாகம்-3)
ஆடியோ கால அளவு: 00:24:57
நாள்: 18-06-2017.
Play

உரை: சகோ. சலீம் MISc
தலைப்பு: இறை நேசத்தை பெறுவதற்கான வழிகள் (பாகம்-1)
ஆடியோ கால அளவு: 00:28:14
நாள்: 19-06-2017.
Play

உரை: சகோ. சலீம் MISc
தலைப்பு: இறை நேசத்தை பெறுவதற்கான வழிகள் (பாகம்-2)
ஆடியோ கால அளவு: 00:26:55
நாள்: 20-06-2017.
Play