செவ்வாய், 6 மே, 2014

இஸ்லாமிய ஒழுங்குகள் - பாகம் 1 (சிறார்களுக்கான அடிப்படை கல்வி)


சிறுவர்களுக்கான இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி - முதலாம் பாடத்திட்டம் கத்தர் மண்டலம் சார்பாக உருவாக்கப்பட்டது.

இப்புத்தகம் அனைவருக்கும் பயன்தரும் வகையில் நம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.


இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி

இது போன்று இன்ஷா அல்லாஹ், இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி - இரண்டாம் பாடத்திட்டம் உருவாக்கும் முயற்சியில் வேலைகள் நடந்துகொண்டு இருக்கிறது. அது வெற்றியடைய துஆச் செய்வோமாக!