வியாழன், 8 அக்டோபர், 2015

QITC கிளைகளில் 02-10-15 வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவிற்குப் பிறகு நடைபெற்ற பயான்கள்QITC கிளைகளில் 02-10-15 வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவிற்குப் பிறகு பயான்கள் நடைபெற்றன.

ஏராளமான சகோதர சகோதரர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

அபூ நக்லா, தப்ஃனா, வக்ரா (1), முந்தஸா, அல் அதிய்யா, கராஃபா, சலாத்தா ஜதீத், பின் மஹ்மூத், ஹிலால், அபூ ஹமூர், லக்தா, கர்தியாத் மற்றும் அல் சத் கிளைகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய செய்திகள் நமது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

https://www.facebook.com/qatartntj/

கத்தர் மண்டல- அபூ நக்லா கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வப...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- தப்ஃனா கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகா...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- வக்ரா (1) கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான்بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரக...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- முந்தஸா கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான்.بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகா...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- சனையா அல் அதிய்யா கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- கராஃபா கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- சலாத்தா ஜதீத் கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான்بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி ...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- பின் மஹ்மூத் கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான். بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

1கத்தர் மண்டல- ஹிலால் கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரக...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- அபூ ஹமூர் கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வப...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- லக்தா கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு......கத்தர் மண்ட...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல- கர்தியாத் கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான் بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபர...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Friday, October 2, 2015

கத்தர் மண்டல அல் சத் கிளையில் ஜும்ஆவிற்கு பிறகு பயான்.بسم الله الرحمن الرحيمஅஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத...
Posted by கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம் on Monday, October 5, 2015