புதன், 17 ஜூன், 2009

உம்ரா 2009


"ரமலானில் செய்யும் ஒரு உம்ரா ஒரு ஹஜ்ஜுக்கு நிகரானதாகும் "

என்பது நபிமொழி .

அறிவிப்பவர் :இப்னு அப்பாஸ் (ரலி ) நூல் : புகாரி 1782 ,1863

இன்ஷாஅல்லாஹ் ! ரமலான் இறுதி பத்தில் மார்க்க அறிஞர் வழிகாட்டுதலில் செய் முறை பயிற்சியுடன் கூடிய நபி (ஸல் ) அவர்களின் காட்டித்தந்த வழியில் உம்ரா பயணம் மேற்க்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுயிருக்கிறது.

புனித மக்காவில் பத்துநாட்கள் .......

மதீனாவில் இரண்டு நாட்கள் ......
சிறந்த தங்குமிட வசதி .....

தினமும் இஸ்லாமிய நல்லொழக்க பயிற்சி வகுப்புகள் ....

என இஸ்லாத்தை பற்றி ஆழமாக அறிந்து க்கொள்ளும் அரிய வாய்ப்புகளுடன் இப்பயணம் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. உம்ரா செல்ல எண்ணமுள்ளவர்கள் தவறாமல் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் .

கூடுதல் விவரங்களுக்கு உடன் தொடர்பு க்கொள்ளவும்
விண்ணப்ப படிவம்
Phone :4315863

e-mail:qitcdoha@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

"நீங்கள் , மனித குலத்துக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட சிறந்த சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள் ! நன்மையை ஏவுகிறீர்கள் ! தீமையைத்தடுக்கிறீர்கள் ! அல்லாஹ்வை நம்புகிறீர்கள் !" அல்குரான் 3:110

------------------------------------------------------------------------------------------