வெள்ளி, 19 ஜூன், 2009

மாதந்திர பெண்கள் சிறப்பு பயான் (அழைப்பு)

மாதந்திர பெண்கள் சிறப்பு பயான்.
இன்ஷா அல்லாஹ்
வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை 26-06-2009 அன்று மாலை 7:00 மணிக்கு ..
இடம் : QITC மர்கஸ் ( நஜ்மா ஸுக்அல் கராஜ் பின் புறம் )...
ஒவ்வரு மாதமும் இறுதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடைபெறும் பெண்களுக்கான , பெண்கள் உரையாற்றும் இந்நிகழ்ச்சியில் குடும்பத்தார்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்துக்கொண்டு பயனடையுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் .
---------------------------------------------------------------------
"நீங்கள் , மனித குலத்துக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட சிறந்த சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள் ! நன்மையை ஏவுகிறீர்கள் ! தீமையைத்தடுக்கிறீர்கள் ! அல்லாஹ்வை நம்புகிறீர்கள் !"
அல்குரான் 3:110
-------------------------------------------------------------------------