புதன், 10 டிசம்பர், 2008

QITC 2009 காலண்டர்

நமது மையத்தின் சார்பாக , அழகாக வடிவமைக்கப்பட்ட QITC 2009 காலண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விலை ஒரு ரியால் மட்டுமே. தேவை படுவோர் தொடர்புகொள்ளுங்கள் , அலுவலக தொலைபேசி 4315863 மற்றும் கைபேசி எண் 6480040