ஞாயிறு, 13 ஏப்ரல், 2014

லக்தா மற்றும் கராபா கிளையில் ஜும் ஆவிற்கு பிறகு பயான் 11-04-2014

 


 11-04-2014 அன்று கத்தர் மண்டல லக்தா மற்றும் கராபா கிளையில் ஜும் ஆவிற்கு பிறகு பயான் நடைபெற்றது.

உரை நிகழத்தியவர் : மவ்லவி மனாஸ் பயானி


مركز التوحيد الهندي بقطر
கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம்,
QATAR INDIAN THOWHEED CENTRE[QITC],
POST BOX NO: 31579,
DOHA-QATAR.
Tel/Fax:00974 - 44315863
Mobile:55532718, 66579598
E-mail: qitcdoha@gmail.com
Website : http://www.qatartntj.com/