சனி, 8 பிப்ரவரி, 2014

07-02-2014 அன்று ஜும் ஆவிற்கு பிறகு சலதா ஜதித் கிளையில் பயான்07-02-2014 ஜும் ஆவிற்கு பிறகு சலதா ஜதித் கிளையில் பயான் நடைபெற்றது. 

உரை : சகோதரர் எம்.முஹம்மத் அலி misc 


مركز التوحيد الهندي بقطر
கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம்,
QATAR INDIAN THOWHEED CENTRE[QITC],
POST BOX NO: 31579,
DOHA-QATAR.
Tel/Fax:00974 - 44315863 
Mobile:55532718, 66579598
E-mail: qitcdoha@gmail.com