சனி, 1 பிப்ரவரி, 2014

30-01-2014 அன்று வியாழக்கிழமை கத்தர் மண்டல மர்கசில் சிறார்கள் தர்பியா வகுப்பு
 30-01-2014 அன்று வியாழக்கிழமை கத்தர் மண்டல மர்கசில் சிறார்கள் தர்பியா வகுப்பை சகோதரர் காதர் மீரான் அவர்கள் நடத்தினார்கள்.


مركز التوحيد الهندي بقطر
கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம்,
QATAR INDIAN THOWHEED CENTRE[QITC],
POST BOX NO: 31579,
DOHA-QATAR.
Tel/Fax:00974 - 44315863
Mobile:55532718, 66579598
E-mail: qitcdoha@gmail.com
Website : http://www.qatartntj.com/