ஞாயிறு, 2 மார்ச், 2014

கத்தர் மண்டல மர்கசில் சிறுவர், சிறுமியருக்கான குர்ஆன்பயிற்சி வகுப்பு 27/02/2014
27-02-2014 அன்று கத்தர் மண்டல மர்கசில் சிறுவர், சிறுமியர்களுக்கான குர்ஆன்பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது.

மவ்லவி அன்ஸார் மஜீதி மற்றும் மவ்லவி மனாஸ் பயானி அவர்கள் பயிற்சி அளித்தனர்.


مركز التوحيد الهندي بقطر
கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம்,
QATAR INDIAN THOWHEED CENTRE[QITC],
POST BOX NO: 31579,
DOHA-QATAR.
Tel/Fax:00974 - 44315863 
Mobile:55532718, 66579598
E-mail: qitcdoha@gmail.com