ஞாயிறு, 30 மார்ச், 2014

அல் ஹீஸா கிளையில் ஜும் ஆவிற்கு பிறகு பயான் 28-03-2014

 


 28-03-2014 அன்றுகத்தர்மண்டல அல் ஹீஸா கிளையில் ஜும் ஆவிற்கு பிறகு பயான் நடைபெற்றது.
 
இதில் சகோதரர் காதர்மீரான் அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.


مركز التوحيد الهندي بقطر
கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம்,
QATAR INDIAN THOWHEED CENTRE[QITC],
POST BOX NO: 31579,
DOHA-QATAR.
Tel/Fax:00974 - 44315863
Mobile:55532718, 66579598
E-mail: qitcdoha@gmail.com
Website : http://www.qatartntj.com/