புதன், 27 ஏப்ரல், 2016

நமது அடுத்த இலக்கு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஏன்? (வீடியோ)


கடந்த 21-04-2016 வியாழன் அன்று கத்தர் மண்டல மர்கஸில் நடைபெற்ற வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சியில் மண்டல பேச்சாளர்
மௌலவி. இஸ்மாயீல் MISc அவர்கள்
“நமது அடுத்த இலக்கு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஏன்?”
என்ற தலைப்பில் உரையாற்றிய பயான் வீடியோ:https://www.facebook.com/qatartntj/videos/278137632520365/