வியாழன், 4 மார்ச், 2021

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ 1 & 2 Std.


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி 
1 மற்றும் 2 ஆம் வகுப்பு 


அத்தியாயம் 94  “அஷ்ஷராஹ்”  வசனங்கள்:8


அத்தியாயம் 95  “அத்தீன்”  வசனங்கள்:8


அத்தியாயம் 99 “அஸ்ஸில்ஸிலா” வசனங்கள்:8தூங்கி எழுந்ததும்


தொழுகையை முடித்த பின்னர் பாவமன்னிப்புத் தேடி ஓத வேண்டிய துஆஇழப்புகள் ஏற்படும்போது