வியாழன், 4 மார்ச், 2021

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ KG1 & KG2


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி

KG-1 மற்றும் KG-2 வகுப்பு


அத்தியாயம் 105 “அல் ஃபீல்” வசனங்கள்:5


அத்தியாயம் 106 “குறைஷ்” வசனங்கள்:4
அத்தியாயம் 107 “அல் மாவூன்” வசனங்கள்:7
உதவி செய்தவருக்காக ஓதும் துஆ
உணவளித்தவருக்காக ஓதும் துஆ
கழிவறையில் நுழையும்போது ஓதும் துஆ