வியாழன், 4 மார்ச், 2021

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ 3 & 4 Std.

 


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி

3 மற்றும் 4 ஆம் வகுப்பு


அத்தியாயம் 86  “அத்தாரிக்”  வசனங்கள்:17


அத்தியாயம் 90  “அல் பலத்”  வசனங்கள்:18


அத்தியாயம் 88 “அல் காஷியா”  வசனங்கள்:26


பாங்கு முடிந்தவுடன்


 இருப்பில் ஓத வேண்டியவை


நோயாளியை விசாரிக்கசென்றால்ச் சென்றால்