வியாழன், 4 மார்ச், 2021

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - ஸூரா & துஆ 5 & 6 Std.


ஸூரா & துஆ மனனப் போட்டி

5 மற்றும் 6 ஆம் வகுப்பு


அத்தியாயம் 80  “அபஸ”  வசனங்கள்:42


அத்தியாயம் 81  “அத்தக்வீர்”  வசனங்கள்:29


அத்தியாயம் 82  “அல் இன்ஃபிதார்”  வசனங்கள்:19


வித்ரு தொழுகையில் குனூத் துஆ


தொழுகையை துவக்கியதும்


இருப்பில் ஓத வேண்டிய துஆ