வியாழன், 4 மார்ச், 2021

QITC யின் ரமலான் சிறப்பு அறிவுப்போட்டி 2021 - கிராஅத் & ஹதீஸ் 7 to 10 Std.


கிராஅத் & ஹதீஸ் மனனப் போட்டி

7 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை


அத்தியாயம் 70  “அல் மஆரிஜ்”  வசனங்கள்:44

அத்தியாயம் 73  “அல் முஸ்ஸம்மில்”  வசனங்கள்:20

அத்தியாயம் 76  “அத்தஹ்ர்” (அல் இன்சான்) வசனங்கள்:31

சிந்தனையைத் தூண்டும் சிறந்த கல்வி

குற்றங்களை மன்னிக்கும் தொழுகை!

அல் குர்ஆன் கூறும் மூஸா (அலை) அவர்களும், பெண்களும்