சனி, 30 ஜூன், 2012

கத்தர் மண்டல கிளைகளில் வெள்ளிக்கிழமை வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 29-06-2012

அல்லாஹுவின் பேரருளால்,தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 29-06-2012 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் !
 1. வக்ரா பகுதியில்- மௌலவி .முகமது அலி Misc அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 2. நஜ்மா பகுதியில்- சகோதரர். முகமது யூசு ஃ ப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 3. அல் அத்தியா பகுதியில் – மௌலவி, லாயிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 4. முஐதர் பகுதியில் – .மௌலவி அப்துஸ் சமத் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 5. கரத்திய்யாத் பகுதியில் – சகோதரர்.அப்துர் ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 6. லக்தா பகுதியில் - சகோதரர்.தஸ்தகீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 7. கராஃபா பகுதியில்- சகோதரர்.ஷைக் அப்துல்லாஹ் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 8. மதினா கலிபா பகுதியில்- சகோதரர்.சபீர் அஹ்மத் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில் - மௌலவி,ரில்வான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 10. அல் ஃஹீஸா பகுதியில் - சகோதரர்.காதர் மீரான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 11. சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்- சகோதரர்.அப்துல்கஃபூர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 12. கர்வா கேம்பில்- மௌலவி, லாயிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய- இலங்கையைச் சேர்ந்த பல சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர்.