ஞாயிறு, 23 டிசம்பர், 2012

21-12-2012 கத்தர் மண்டல கிளைகளில் வாராந்திர சொற்பொழிவுகள்

அல்லாஹுவின் பேரருளால், தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 21-12-2012 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. 
 1. வக்ரா  பகுதியில்- மௌலவி,இஸ்ஸதீன் ரில்வான் சலஃபி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 
 2. நஜ்மா பகுதியில்- டாக்டர்.அஹ்மத் இப்ராஹீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 
 3. அல் அத்தியா பகுதியில் –  மௌலவி,அப்துஸ்ஸமத் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 4. முஐதர் பகுதியில் –  சகோதரர். ஹயாத் பாஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 5. லக்தா பகுதியில் - சகோதரர்.காதர் மீரான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 6. அல் ஃஹீஸா பகுதியில் -  சகோதரர்.முஹம்மத் யூசுஃப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 7. சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்- சகோதரர்.தஸ்தகீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 8. ம'அமூரா பகுதியில் – மௌலவி,முஹம்மத் லாயிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில்-மௌலவி,அன்ஸார் மஜீதி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 10. கரதிய்யாத் பகுதியில் -  மௌலவி,முஹம்மத் அலீ ,M.I.Sc., அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 11. கரஃபா பகுதியில் - சகோதரர்.காதர் மீரான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய- இலங்கையைச் சேர்ந்த பல சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர்.

அல்ஹம்துலில்லாஹ் !