ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல், 2015

கத்தர் மண்டல கிளைகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் 03/04/15

கத்தர் மண்டல கிளைகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் 03/04/15


நாள்: 03/04/15
இடம்: முன்தஸா
உரை: மௌலவி மனாஸ் பயானி 
தலைப்பு: படிப்பிணைகளில் பாடம் பெறுவோம்

நாள்: 03/04/15
இடம்: லக்தா 
உரை: சகோ. தாவூத்  
தலைப்பு: ஜும்மாவின் சிறப்புகள்

நாள்: 03/04/15
இடம்: சனையா  
உரை: மௌலவி. அப்துஸ்ஸமத் மதனி   
தலைப்பு: இறைவனின் கருணை

நாள்: 03/04/15
இடம்: வக்ரா 2
உரை: சகோ. பக்ருதீன் 

நாள்: 03/04/15
இடம்: சலாத்தா ஜதீத்
உரை: சகோ. காதர் மீரான்
தலைப்பு: உளத்தூய்மை

நாள்: 03/04/15
இடம்: கராஃபா 
உரை: சகோ.அன்வர் அலி
தலைப்பு: பரக்கத் விளக்கம்

நாள்: 03/04/15
இடம்: மைதர் 
உரை: மௌலவி. அன்சார் மஜீதி 
தலைப்பு: பிறரின் கண்ணியம் காப்போம் 

நாள்: 03/04/15
இடம்:  அல் சத் 
உரை: சகோ. அஹ்மத் இப்ராஹிம் 
தலைப்பு: மார்க்கத்தின் பார்வையில் மனித மதிப்பீடு

நாள்: 03/04/15
இடம்:  கர்த்தியாத் 
உரை: மௌலவி. முஹம்மதலி 
தலைப்பு: நாம் ஏன் முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும்?

நாள்: 03/04/15
இடம்: வக்ரா 1
உரை: சகோ. ஜிந்தா
தலைப்பு: பாவ மன்னிப்பு 

நாள்: 03/04/15
இடம்: அபுஹமூர் 
உரை: சகோ. ஹயாத் பாட்சா 
தலைப்பு: தொழுகையின் சிறப்பு

நாள்: 03/04/15
இடம்: சனையா 
தனி நபர் தாவா
சகோ. அப்துல்லாஹ் & சகோ. சண்முகநாதன்