திங்கள், 20 ஏப்ரல், 2015

கத்தர் மண்டல கிளைகளில் ஜும்மாவிற்குப் பின் நடைபெற்ற பயான்கள் - 17/04/15

கத்தர் மண்டல கிளைகளில் ஜும்மாவிற்குப் பின் நடைபெற்ற பயான்கள் - 17/04/15


இடம்: சனையா
உரை: சகோ. பக்ருதீன்
தலைப்பு: அல்லாஹ் கொடுக்க நினைப்பதை யாரும் தடுக்க முடியாது

இடம்: அல் சத்
உரை: சகோ. ஜிந்தா மதார்
தலைப்பு: மூமீன்களின் பண்புகள்

இடம்: சலாத்தா ஜதீத்
உரை: சகோ. ஃபைசல்
தலைப்பு: வறுமையை கண்டு அஞ்சாதீர்கள்

இடம்: லக்தா
உரை: மௌலவி. அப்துஸ்ஸமத் மதனி
தலைப்பு: பிரார்த்தனை

இடம்: வக்ரா 2
உரை: சகோ. காதர் மீரான்
தலைப்பு: மறுமை பற்றிய சிந்தனை

இடம்: நஜ்மா
உரை: சகோ. தாவூத்
தலைப்பு: சுயமரியாதையை விட்டு யாசகம் செய்யாதீர்கள்

இடம்: கராஃபா
உரை: சகோ. யூஸுப்

இடம்: மைதர்
உரை: சகோ. ஷைக் அப்துல்லாஹ்
தலைப்பு: பிறர் நலம் நாடுதல்

இடம்: முந்தஸா
உரை: மௌலவி. அன்சார் மஜீதி