திங்கள், 20 ஏப்ரல், 2015

சனையா, அல்கோர் மற்றும் வக்ராவில் நடைபெற்ற வியாழன் வாராந்திர பயான் - 16/04/15

சனையா, அல்கோர் மற்றும் வக்ராவில் நடைபெற்ற வியாழன் வாராந்திர பயான் - 16/04/15


இடம்: சனையா அந்நஜா கிளை
உரை: சகோ. பக்ருத்தீன் 
தலைப்பு: கேள்வி பிறந்தது அன்று 


உரை: சகோ. தாவூத்  
தலைப்பு: சுயமரியாதை இடம்: அல்கோர்
உரை: மௌலவி தமீம் MISc
தலைப்பு: கணவன் மனைவி உறவு

அல்கோர் - பெண்கள் பகுதி


இடம்: வக்ரா 2
உரை: சகோ. காதர் மீரான்
தலைப்பு: துன்பத்தில் பொறுமை