வியாழன், 3 செப்டம்பர், 2009

10-09-2009 அன்று அல்கோர் ஸஹர் நேர நிகழ்ச்சி. (அழைப்பு)

பிஸ்மில்லாஹ்

இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் வியாழன் கிழமை 10-09-2009 அன்று அல்கோர்

ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் உள்ளரங்கம் ஸஹர் நேர நிகழ்ச்சி.

நிகழ்ச்சி நிரல்

தலைமை : சகோதரர் நூருல் அமீன்

நிகழ்ச்சி துவக்கம் : சரியாக 10:30 மணிக்கு

சகோதரர் முஹம்மது யூசுப்

தலைப்பு : ரமலானில் தர்மம் ( 10:45 - 11:15)

சகோதரர் முஹம்மது லாயிக்

தலைப்பு : பாவ மன்னிப்பு ( 11:20-11:55)

சகோதரர் முஹம்மது லாபிர்

ரமலான் ஏற்படுத்திய மாற்றம் என்ன ? ( 12:00-12:40)

சகோதரர் முனாப்

இரவு தொழுகையின் சிறப்பு (12:40-1:25)

நன்றியுரை : சகோதரர் நைனா முஹம்மது

இரவு தொழுகை ( கியாமுலைல் ) நடத்தப்படும் ( 1:30 - 2:15)

ஸஹர் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது

பெண்களுக்கான தனி இட வசதி உண்டு.