புதன், 2 செப்டம்பர், 2009

சவுதி மர்கசில் ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி (அழைப்பு)


இன்ஷா அல்லாஹ்,
சவுதி மர்கசில் ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி
நாள் : வியாழன் இரவு 03-09-2009
நேரம் : இரவு 9:30 மணிக்கு தொடங்கி நள்ளிரவு 1:00 மணி வரை
நிகழ்ச்சி நிரல்
சிறுவர்களுக்கான இஸ்லாமிய அறிவு போட்டி 9:30 - 10:30
தலைமையுரை :சகோதரர் முஹம்மது யூசுப் 10:00-10:25 வரை
சிறப்பு உரை :வெட்கம்
சகோதரர் முஹம்மது லாயிக் 10:30-11:10 வரை
சிறப்புரை : ஆசை
சகோதரர் முஹம்மது அலீ 11:15 - 12:00 வரை
சிறப்புரை ;பொறுமை
சகோதரர் முஹம்மது லாபிர் 12:00-12:40 வரை
பரிசு வழங்குதல்
நிறைவுரை : சகோதரர் அப்துல் கபூர்
ஸஹர் நேர உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது
குழந்தைகள் பெண்களுக்கான தனி இட வசதி உண்டு
வாகன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது .தொடர்புகொள்க 5424109
அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம்.