வியாழன், 13 செப்டம்பர், 2012

"அமல்களின் முக்கியத்துவம்!" பயான் வீடியோ - மௌலவி, எம்.எம். சைபுல்லாஹ் MISc

இறைவனின் திருப்பெயரால்...

19/08/2012 அன்று தோஹா ஃபனார் (FANAR) உள்ளரங்கத்தில் நடைபெற்ற QITC-யின் "ஈதுப் பெருநாள் சிறப்பு சொற்பொழிவு" நிகழ்ச்சியில், மௌலவி, எம்.எம். சைபுல்லாஹ் MISc அவர்கள் "அமல்களின் முக்கியத்துவம்!" என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.

"அமல்களின் முக்கியத்துவம்!"