சனி, 6 அக்டோபர், 2012

05-10-2012 கத்தர் மண்டல கிளைகளில் வாராந்திர சொற்பொழிவுகள்

அல்லாஹுவின் பேரருளால்,தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 05-10-2012 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் !
 1. வக்ரா  பகுதியில்- சகோதரர்.தஸ்தகீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 2. நஜ்மா பகுதியில்- சகோதரர்.முஹம்மத் யூசுஃப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 
 3. அல் அத்தியா பகுதியில் – மௌலவி, அப்துஸ்ஸமத் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 4. முஐதர் பகுதியில் –  மௌலவி, இஸ்ஸதீன் ரிழ்வான் சலஃபி  அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 5. லக்தா பகுதியில் - சகோதரர்.ஹயாத் பாஷா  அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 6. அல் ஃஹீஸா பகுதியில் -   மௌலவி,முஹம்மத் தமீம் MISc அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 7. சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்-   சகோதரர்.காதர் மீரான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 8. ம'அமூரா பகுதியில் – டாக்டர்.அஹ்மத் இப்ராஹீம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில்- மௌலவி, லாயிக்  அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 10. கரதிய்யாத் பகுதியில் -   மௌலவி,அன்ஸார் மஜீதி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 11. கராஃபா பகுதியில்-  சகோதரர்.அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 12. மதீனா கலிஃபா பகுதியில்- சகோதரர்.அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 
இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய- இலங்கையைச் சேர்ந்த பல சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர்.