ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

04-01-2013 கத்தர் மண்டல கிளைகளில் வாராந்திர சொற்பொழிவுகள்

அல்லாஹுவின் பேரருளால், தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 04-01-2013 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. 
 1. வக்ரா பகுதியில் - சகோதரர். ஃபக்ருதீன் அலீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 
 2. நஜ்மா பகுதியில் - சகோதரர். ஹயாத் பாஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 
 3. அல் அத்தியா பகுதியில் - மௌலவி, அப்துஸ்ஸமத் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 4. முஐதர் பகுதியில் - சகோதரர். தஸ்தகீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 5. லக்தா பகுதியில் - மௌலவி, முஹம்மத் அலீ ,M.I.Sc., அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 6. அல் ஃஹீஸா பகுதியில் - சகோதரர். முஹம்மத் யூசுஃப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 7. சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்- மௌலவி, அன்ஸார் மஜீதி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 8. ம'அமூரா பகுதியில் - சகோதரர்.காதர் மீரான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில் - மௌலவி,லாயிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 10. கரதிய்யாத் பகுதியில் - சகோதரர்.அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
 11. கரஃபா பகுதியில் - மௌலவி,முஹம்மத் அலீ ,M.I.Sc., அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

இந்நிகழ்ச்சியில் இந்திய - இலங்கையைச் சேர்ந்த பல சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர்.

அல்ஹம்துலில்லாஹ் !